Zašto CDHI

CILJEVI, USTROJSTVO, DJELATNOSTI

Područje djelovanja

Članovi i članice djeluju na raznim projektima, od istraživanja javnog mnijenja, do projekata u sustavu obrazovanja, organiziranja javnih predavanja, volonterskih akcija, radionica, izložbi, humanitarnih projekata.

Iskustvo + stručnost

Predvođen mladim znanstvenicima, CDHI zajedno sa svojim članovima i članicama koji imaju iskustva rada u visokom obrazovanju ili institutima nudi kombinaciju iskustva, korištenja najnovijih tehnologija i metoda te razrađenu komunikacijsku vezu koja nije ograničena na samo jedan grad ili Županiju.

Civilno društvo + institucije

Centar za društveno-humanistička istraživanja potiče suradnju sa NGO sektorom, čiji je dio i s kojima se aktivno surađivalo na projektima. Također, potiče se suradnja sa visokobrazovnim institucijama, te su naši članovi/ice često zaposlenici tih institucija.

Izrada istraživanja + obrada podataka

Fokus grupe, kvalitativna, analiza diskursa. Magistri znanosti sociologije, antropologije i drugih srodnih društvenih i humanističkih znanosti posjeduju potrebne vještine i znanja, na što ukazuju i naši prijašnji projekti.

Sudjelovanja u projektima

Ukupna vrijednost projekta: 187.358,07 EUR

B Hive

Projekt udruge Eko Zadar na kojem su partneri bili Grad Zadar, Zadarska županija,
Hrvatski zavod za Zapošljavanje – područni ured Zadar,, Razvojna agencija Zadarske županije (ZADRA) i Centar za društveno-humanistička istraživanja

Sudjelovanje u globalnoj kampanji

Milijarda ustaje Zadar – One Billion Rising Zadar

Kampanja Milijarda ustaje odvijala se simultano u preko 200 zemalja, a pridružilo joj se više od 15.000 organizacija i pojedinaca/ki, među njima članovi/ce vlada i parlamenata, te ugledne javne osobe.

Organiziran u skladu s potrebama Savjeta mladih Grada Zadra

Istraživanje Potrebe mladih u gradu Zadru

Istraživanje Potrebe mladih u gradu Zadru započelo je u ožujku 2011. godine i prvo je istraživanje Centra za društveno-humanistička istraživanja.

Glavni odbor Centra

Članovi i članice Centra za društveno-humanistička istraživanja

Zlatko Bukač

Predsjednik Centra

Tina Pavlović

Dopredsjednica Centra

Jelena Kupsjak

Članica Glavnog odbora

Atila Lukić

Član Glavnog odbora

CDHI FACTS

DJELATNOSTI

0 +

sudjelovanja u projektima i konferencijama

0 +

znanstvenih suradnika

0 +

uspješno završenih projekata

Scroll to top