Bolest ili devijantnost: mjesto borbe između kaznenog pravosuđa i medicine

Dok je homoseksualnost najočitiji primjer prvo kriminalizacije i medikalizacije takvih ponašanja, a potom i dekriminalizacije i demedikalizacije ovog društvenog fenomena uslijed mijenjanja definicija, autor John J. Brent upozorava na suvremene prijepore između kaznenog pravosuđa i medicine i njihove borbe za nadležnost nad definiranjem spornih ponašanja kao devijantnih, kriminalnih ili medicinski patoloških.

Brent na thesocietypages.org objašnjava da je već Foucault pisao da je 19. stoljeće predstavilo novi način pregledavanja tijela, posebice ističući da je medicinsko osoblje stavljalo pacijenta pod „neprekidan pregled“ (1975). Međutim, njegov interes bio je u diskursu koji je stvarao, održavao i produžavao medicinski pogled – gaze (1975). „Klinika“ je za Foucaulta postala aparat pregleda; mjesto produkcije znanja, ograničeno pravilima i uredbama. Klinika je postala mjerodavna institucija u kojoj je individua postajala objekt proučavanja (Long, 1992).

Prema Foucaultu, nema sumnje da je područje medicine nakupilo moć i autoritet u današnjem društvu. Njezina primjena i utjecaj mogu se naći u školama pri cijepljenju, sportskim sistematskim pregledima, godišnjim sistematskim pregledima, cijepljenjima protiv gripe i sl. Međutim, kao što Conrad (2007) piše, ovo je samo dio slike. On, između ostalih, smatra da je medicina prerasla cijepljenja i terapije; oni koji rade u medicini imaju ovlast definirati i/li ponovno definirati ono što se nekada smatralo nemedicinskim smetnjama – kao medicinskim problemom.

Conrad (2007) definira ovo kao proces „medikalizacije“ tijekom kojeg se nemedicinski slučajevi definiraju i tretiraju kao bolest ili poremećaj. On ističe da se niz ponašanja koja su definirana kao bolest, što pokazuje uporni pogled (gaze) medicinskog osoblja, i broj propisanih terapija od 1950-ih godina povećao. Phelan (2005) i Courtwright (2010) ovome dodaju i pojam „genetizacije“, odnosno, navode kako je ovo proces koji preoblikuje društvene probleme. Kako se medicinski okvir širi i dobiva nadležnost na društvenim problemima, definicije se mijenjaju, pišu se drugačiji recepti i primjenjuju se alternativne prakse koje će ukinuti društvene boljke.

Ovaj proces „medikalizacije“ može se vidjeti i kroz povijesni razvoj homoseksualnosti, poremećajima pažnje pa čak i depresiji (Conrad, 2007). Autori naglašavaju da je zanimanje za medicinska objašnjenja nekih ponašanja proisteklo iz: 1) poboljšanja medicinskih instrumenata, 2) novih laboratorijskih metoda, 3) povelikim financijskim podrškama i 4) unapređenju istraživanja. Brent smatra da je zanimljivo to što se ponašanja koja su se smatrala kriminalnim ili devijantnim sada pregledavaju kroz medicinske leće, definiraju koristeći medicinske termine te medicinski tretiraju. Naoružana podrškom koja sve više raste, autoritetom medicine i političkom potporom, medicinska paradigma postala je glavni glas unutar polja kriminaliteta i devijantnosti.

Dok se medikalizacija interpretira kao još jedan oblik kontrole nad društvenim i fizičkim tijelom, rastući utjecaj medicine stvorio je interesantan fenomen. Conrad i Schneider (1980) objašnjavaju važnost osiguravanja nadležnosti nad definiranjem ponašanja i osoba. Sada se kazneno pravosuđe i medicinska profesija natječu za ovu nadležnost – nameću svoje definicije djelovanja kao pravilne. Ponašanja koja su se prije smatrala kriminalnima, sada se mogu medikalizirati, pogurati u polje medicine i odstraniti od svojih kriminalnih implikacija kroz njihovo ponovno definiranje kao medicinski patoloških. Kako medicinsko polje raste, a kazneno pravosuđe pokušava zadržati svoj legitimitet, otvara se mjesto prijepora, u kojem ponašanja mogu ili postati kriminalizirana ili medikalizirana.

Autor: John J. Brent
Prevela: Marija Šarić
Izvor: http://thesocietypages.org/sociologylens/2011/11/10/illness-or-deviance-a-contested-space-between-criminal-justice-and-medicine/

Bolest ili devijantnost: mjesto borbe između kaznenog pravosuđa i medicine

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top