Sudjelovanje članova Centra na Međunarodnoj konferenciji „Thinking the political: The work of Ernesto Laclau“.

Centar za primjenjenu filozofiju, politiku i etiku sa Sveučilišta u Brightonu je organizirao međunarodnu konferenciju „Thinking the political: The work of Ernesto Laclau“. Ernesto Laclau (uz Chantal Mouffe) je najpoznatiji predstavnik post-marksisitičke socijalne misli i koautor je knjige Hegemonija i socijalistička strategija: prilog radikalnoj demokratskoj politici.

Konferencija je trajala od 10. do 12. Travnja u prostorijama Sveučilišta u Brightonu. Među poznatijim gostujućim izlagačima treba izdvojiti Olivera Marcharta autora knjige Post-foundational Political Thought: Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou and Laclau, Yannisa Stavrakakisa autora knjiga The Lacanian Left i Lacan and the Political te Mark Devenney autor knjige Ethics and Politics in Contemporary Theory.

Na konferenciji su sudjelovala i dva člana Centra. Gordan Maslov i Atila Lukić su izlagali na temu tranzicije u post-socijalističkim društvima. Rad je dobro prihvaćen i ima mogućnost izdavanja kao članka u knjizi i časopisu.

Sudjelovanje članova Centra na Međunarodnoj konferenciji „Thinking the political: The work of Ernesto Laclau“.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top