Održan sastanak partnera u sklopu trogodišnjeg programa „Mreža ženske podrške“

15. rujna održan je sastanak partnera u sklopu trogodišnjeg programa „Mreža ženske podrške“ . Prvi je to sastanak s ciljem praćenja provedbe te izgradnje učinkovitog modela integracije žena preživjelih nasilje po izlasku iz skloništa i sigurnih kuća što je glavni cilj programa.

Na sastanku u Bosanskoj 4 su bile prisutne djelatnice Centra za socijalnu skrb iz Ploča, te Udruge žene Kosovske doline i Domina. Virtualnim putem sastanku su se pridružili partnerska udruga Centar za humanističko-društvena istraživanja iz Zadra i Centar za socijalnu skrb iz Obrovca. Pojedinačni sastanci s predstavnicima centara za socijalnu skrb iz Gračaca i Supetra dogovoreni su za kasnije tijekom listopada.

U uvodu sastanka voditeljica trogodišnjeg programa Petra Sinovčić predstavila je ciljeve sastanka, dok je Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica udruge kratko predstavila Domine. Partneri su upoznati s trogodišnjim programom kroz kratku prezentaciju voditeljice.

U prvoj godini provedbe izuzetno nam je važno osposobiti 20 volonterki za model integracije korisnica nakon izlaska iz skloništa što je zadatak Domina i udruge Žene Kosovske doline. Model uključuje aktivnosti informiranja, motivacije, edukacije i osnaživanja. Ostale aktivnosti su direktna podrška i edukacija, zagovaranje (analiza rodno osjetljivog proračuna) i istraživanje, životne priče korisnica skloništa te aktivnosti osvještavanja javnosti. Centar za društvena istraživanja Zadar sudjelovat će u istraživanju te izradi interaktivne mape/vodiča namijenjenog korisnicama programa.

Prisutni su podijelili svoje iskustvo rada sa ženama koje su preživjele nasilje i općenito sa žrtvama nasilja. Edukacija i osnaživanje žena da prijave nasilje je važna. Na njoj treba jako puno raditi. Cilj nam je u prvoj polovici provedbe prve godine programa prikupiti što više iskustva u procesu integracije kako bi stvorili učinkoviti model integracije po izlasku iz skloništa. Po izlasku iz skloništa žene se najčešće vrate u svoje domove, zaključak je kratke rasprave partnera, te je potrebna mreža potpore. Na koji način će potpora biti pružena odredit ćemo kroz planirani model.

Program se provodi na području 4 dalmatinske županije u partnerstvu s udrugama Žene Kosovske doline, Centar za humanističko-društvena istraživanja iz Zadra te s centrima za socijalnu skrb iz Supetra, Ploča, Obrovca i Gračaca.

Program je sufinanciran sredstvima MRMSOSP, trogodišnji program za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“.

Tekst preuzet sa stranice udruge Domine

Održan sastanak partnera u sklopu trogodišnjeg programa „Mreža ženske podrške“

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top