Izašao je Politički leksikon pandemije

U izdavaštvu Centra i pod uredništvom Zlatka Bukača, Biljane Kašić, Jelena Kupsjak, Atile Lukića i Gordana Maslova, izašao je Politički leksikon pandemije.

U sklopu širih interesa za istraživačke pristupe inovativnim/kreativnim/kritičkim epistemiologijama u društveno-humanističkim disciplinama Politički leksikon pandemije usmjeren je na kreiranje prostora za dijalog između istraživača/ica u analizi koncepata.

Na posebno dizajniranoj stranici možete naći realizaciju prve etape ovog projekta uz poziv na suradnju svima koji žele raditi na novim metodološkim i analitičkim perspektivama.

Posjetite nas na:
https://www.politicki-leksikon.com/

Urednici:
Zlatko Bukač, Biljana Kašić, Jelena Kupsjak, Atila Lukić i Gordan Maslov

Dizajn web stranice:

Oleg Šuran

Izdavač:

Centar za društveno-humanistička istraživanja

Izašao je Politički leksikon pandemije

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top