Održano predstavljanje Političkog leksikona pandemije

U ponedjeljak, 15. veljače, održano je predstavljanje Političkog leksikona pandemije. Preko platforme Zoom urednice i urednici leksikona, zajedno sa autorima i autoricama održali su predstavljanje i potaknuli raspravu o trenutnom sadržaju dostupnom na https://www.politicki-leksikon.com/, kao i o budućim koracima koji se za projekt planiraju tijekom tekuće 2021. godine.

Ovim putem se zahvaljujemo još jednom, svim našim kolegama i kolegicama koji su podržali projekt, koji su sudjelovali u predstavljanju i koji obavještavaju sve druge zainteresirane o Leksikonu.

Uredništvo će primati nove tekstove tijekom cijele godine, a engleska verzija Političkog leksikona je u planu za objavu unutar idućih dva mjeseca.

Održano predstavljanje Političkog leksikona pandemije

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top