Udruga studenata sociologije “Anomija” organizira Ljetnu sociološku školu

Projekt Ljetne škole spada u tradiciju Udruge studenata sociologije „Anomija“, a ovogodišnju Ljetnu školu pod nazivom „Suvremeni društveni pokreti u teoriji i praksi“ pokrenuli su i provode članovi Udruge studenata sociologije „Anomija“ sa Hrvatskih studija.

Ljetna sociološka škola zamišljena je kao edukacija o društvenim pokretima. Održat će se od 19. do 25. rujna, te će se u tom periodu obraditi studentski i građanski pokreti, vjerski i pokreti desne vrijednosne orijentacije, feministički i LGBTQI, pokreti za socijalnu pravdu i pokreti lijeve vrijednosne orijentacije, politički i mirovni te zeleni pokreti.

Svaki dan će zaokruživati jedan ili skupinu komplementarnih društvenih pokreta čija će tematika biti razrađena kroz dva predavanja po danu. Osim predavanja, svakog će se dana održavati i radionice na kojima će sudionici moći steći i proširiti znanje o pokretima koji za njih predstavljaju sferu zanimanja kao budućih znanstvenika.

Zbog interaktivnog pristupa polaznicima će biti omogućeno izraziti se i stupiti u kontakt sa akterima društvenih pokreta, kako bi dobili nezamjenjivi ˝pogled iznutra˝ – svjedočenja i iskustva ljudi koji mijenjaju hrvatsko društvo, čuli njihove motivacije, želje i probleme, shvatili njihove razloge i njihove strasti. Što bi omogućilo približavanje i prenošenje iskustva na sudionike.

Zadnji dan Ljetne sociološke škole polaznici će jedni drugima izložiti zaključke radionica na kojima su sudjelovali.

Prijave i pitanja o sudjelovanju na Ljetnoj sociološkoj školi šaljite na sljedeći mail:

ljetna.socioloska.skola@gmail.com
Preuzeto sa:

http://www.anomija.hr/sljs.html