Ciljevi / Djelatnosti

Cilj osnivanja Centra je promicanje, podupiranje i provođenje teorijskih i primijenjenih istraživanja kulturnih fenomena karakterističnih za suvremena društva, te jačanje civilnog društva u svrhu razvoja lokalne i regionalne zajednice.

cdhi1

Centar svoje ciljeve ostvaruje ovim djelatnostima:

 • provođenjem teorijskih i primijenjenih istraživanja na području društveno-humanističkih znanosti
 • provođenjem interdisciplinarnih istraživanja na području društveno-humanističkih znanosti sukladno posebnim propisima,
 • organiziranjem domaćih i međunarodnih skupova o širokom spektru tema iz područja društveno-humanističkih znanosti, sukladno posebnim propisima,
 • sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim skupovima, konferencijama i sličnim događanjima,
 • poticanjem usavršavanja svojih članova/ica i unapređivanjem stručnog znanja iz područja društveno-humanističkih znanosti,
 • izdavanjem knjiga, časopisa i biltena iz područja društveno-humanističkih znanosti sukladno posebnim propisima,
 • uspostavljanjem veza i suradnja sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • educiranjem članova/ica o temama iz društveno-humanističke problematike na interdisciplinarnoj osnovi,
 • snimanjem filmova povezanih s ostvarivanjem ciljeva Centra iz područja društveno-humanističkih znanosti, sukladno posebnim propisima,
 • organiziranjem javnih tribina, radionica, izložbi, video-projekcija na teme iz područja društveno-humanističkih znanosti, sukladno posebnim propisima,
 • suradnjom sa gradskim tijelima i drugim institucijama,
 • organiziranjem i provođenjem znanstvenih projekata u skladu s problematikom i temama važnima za poboljšanje lokalnog i regionalnog razvoja zajednice, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja i druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Centra utvrđenim ovim Statutom sukladno Zakonu.
Scroll to top