Donatori

Donacije Centru možete uplatiti uplatom na žiro-račun CDHI-a (IBAN): HR4324020061100598696(Erste banka), u polje Opis plaćanja upišite Donacije_Ime Donatora. Hvala Vam na podršci!

Donatori:

Forum žena SDP-a Grada Zadra

UNDP Zadar