Feminizam je za sve

Prve žene s diplomom na Sveučilištu u Edinburghu (1870/75)

Feminizam je za sve

Voditeljice projekta: Maja Pandžić i Marija Šarić

Projekt „Feminizam je za sve“ počeo je u prosincu 2011. godine, a odnosi se na ciklus mjesečnih predavanja o raznim temama i tekovinama feminizma u prostorijama caffe bara Jazzva, u Zadru, odnosno u suradnji s vlasnicom Kristinom Lučan. Projekt su osmislile i organizirale članice Centra Maja Pandžić i Marija Šarić s ciljem poticanja mladih (ali i starijih) na promišljanja o položaju žena i muškaraca u društvu i njihovom odnosu te kontinuiranog razgovora o različitim iskustvima, kako predavača/ica, tako i sudionika/ica. U izvođenju projekta sudjeluju i članice Centra Ivana Kovačević, Tina Pavlović te Tea i Kristina Kaurinović, međutim, broj predavača/ica ostaje fleksibilan.

Iza naziva ciklusa „Feminizam je za sve“, stoji poznata knjiga feministkinje bell hooks, koja obrazlaže potrebu i važnost uključivanja muškaraca u borbu za društvenu jednakost žena i muškaraca, što ujedno odražava i temeljni pristup i stavove predavača/ica. Predavanja se odvijaju jednom mjesečno, a obuhvaćaju raznolike teme – od samih početaka borbe za prava žena u kontekstu Velike Britanije i SAD-a, obrade različitih feminističkih pojmova, valova feminizma, najpoznatijih teoretičarki i aktivistkinja te njihovih postignuća, pa do jugoslavenskog i hrvatskog konteksta, teorije i aktivizma. Predavači/ce će se izmjenjivati u mjesečnim izlaganjima s obzirom na njihovu zainteresiranost i stručnost za određene feminističke teme. Detaljnije informacije o datumu i temi uoči svakog predavanja možete pogledati na našoj početnoj stranici www.cdhi.hr.

Dosadašnje teme predavanja su:
– 11. prosinac 2011. – „Uvod u feminizam/feminizme“. Predavanjem se predstavio društveni i intelektualni kontekst koji je postavio temelje za razmišljanja o položaju žene u društvu i za borbu za pravnu i društvenu jednakost žena.

– 22. siječanj 2012. – „Prikaz prvog vala feminizma kroz dvije priče: abolicionizam i počeci formiranja pokreta za ženska prava u Americi te Emma Goldman i tragedija ženske emancipacije“.

– 25. ožujak 2012. – “Prvi val feminizma u Velikoj Britaniji”. Predavanjem je prikazana reforma ženskih pravnih i društvenih nejednakosti od sredine 19. do početka 20. stoljeća, istaknuta su djelovanja dvaju naraštaja glavnih akterica feminističkih nastojanja, njihovi doprinosi i naslijeđe, te postignuti ciljevi koji su velikim dijelom oblikovali društveni život Velike Britanije tog doba.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top