Kako postati dio Centra

Članstvo

Prema Člancima 11.-12. Statuta Centra za društveno-humanistička itraživanja:

Redovnim/om članom/icom Centra može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, državljanin/ka Republike Hrvatske koji žele djelovati u skladu s ciljevima Centra iz Statuta.

Izvanrednim/om članom/icom može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba iz Članka 11. Statuta, ali je iz određenih razloga spriječen/na ispunjavati obveze redovnog/e člana/ice Centra. Izvanredni/a član/ica nije član/ica Skupštine Centra, ali može na njoj sudjelovati bez prava glasa i predlagati svoje projekte u okviru djelatnosti Centra i u skladu s planovima Centra.

Proces učlanjenja

Ukoliko želite postati redovni/a ili izvanredni/a član/ica, najprije trebate ispuniti Zahtjev za članstvo. Nakon što pošaljete zahtjev Skupština odlučuje o primitku člana/ice. Zahtjev možete poslati poštom na adresu:

Centar za društveno-humanistička istraživanja
Jerolima Vidulića 9
23000 Zadar

ili na mail: cdhi@cdhi.hr

Članovi/ice primljeni u Centar zatim trebaju ispuniti Pristupnicu, predati ju zajedno sa kopijom osobne iskaznice i uplatiti članarinu. Visina članarine je određena na 50 kuna za sve redovne članove/ice. Članarinu uplatite na žiro-račun CDHI-a (IBAN): HR4324020061100598696, u polje Opis plaćanja upišite Članarina za 2015.