Kontakti

Centar za društveno-humanistička istraživanja
Jerolima Vidulića 9, Zadar
OIB: 74749641896
e-mail: cdhi@cdhi.hr

Predsjednik Centra:
Zlatko Bukač
mob: +385 (0) 98/901-9661
        +385 98 137 0844

e-mail: zlatko.bukac@cdhi.hr

Dopredsjednica Centra:
Tina Pavlović
mob: +385 (0) 99/402-5546
e-mail: tina.pavlovic@cdhi.hr

Tajnica:
Petra Kupsjak
e-mail: petra.kupsjak@cdhi.hr

Glavni urednik:
Petar Garžina
e-mail: petar.garzina@cdhi.hr

Administrator:
Petar Garžina
e-mail: administrator@cdhi.hr