O Centru

Ideja o konglomeraciji studenata/ica, netom diplomiranih studenata/ica i profesora/ica sa Sveučilišta u Zadru nastala je kao produkt prvotnih neformalnih razgovora tijekom listopada 2010. godine među današnjim članovima/icama Biljanom Kašić, Jelenom Kupsjak, Stankom Ilić i Zlatkom Bukačem.

Kroz nekoliko sljedećih razgovora ideja o osnivanju Centra za društveno-humanistička istraživanja razvila se kao reakcija na akademsku inertnost po pitanju aktualnih društvenih tema i problema, nemogućnosti nastavljanja rada u struci koja je ovisna isključivo o zaposlenju i kao trajna želja budućih članova/ica da svoj volonterski rad, rad u izvannastavnim aktivnostima i znanstveni rad dovedu na novu razinu.

Konstituirajuća sjednica Centra za društveno-humanistička istraživanja održala se 16. prosinca 2010. godine na kojoj su izabrani Predsjednik, Dopredsjednica i članovi Glavnog odbora. 28. veljače 2011. godine Centar je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske.

S tim događajima počela je dugotrajna misija Centra koja je razgranata na nekoliko elemenata:

– pružanje znanstvenicima/ama, diplomiranim studentima/icama i studentima/icama iz područja društvenih i humanističkih znanosti mogućnosti za kvalitetan rad u svom području, na temelju vlastitih projekata ili učenje na već pokrenutim projektima od strane Centra

– izrada istraživačkih projekata čiji rezultati aktivno i jasno daju svoj doprinos za boljitak lokalnog i regionalnog razvoja grada Zadra i Zadarske županije

– osnivanje raznih manjih odbora unutar Centra vezanih za različita znanstvena područja (npr. sociologija, geografija, filologija, feminizam, kulturni studiji) čiji se članovi/ice bave specifičnim projektima za koji bi, uz pomoć ljudi koji imaju iskustva, prijavljivali fondove na razne nacionalne i europske natječaje

– aktivna suradnja sa Gradom i medijima radi dodatnog i prijeko potrebnog javnog etabliranja društvenih i humanističkih znanosti čime bi se prekinula centralizacija medijski konstruiranih intelektualaca/ki koji svojim komentarima neopravdano obuhvaćaju veliki broj tema

Kao i svi drugi elementi navedeni kao ciljevi Centra vidljivi u Statutu Centra za društveno-humanistička istraživanja.

Scroll to top