Potrebe mladih u gradu Zadru

Istraživanje Potrebe mladih u gradu Zadru započelo je u ožujku 2011. godine i prvo je istraživanje Centra za društveno-humanistička istraživanja. Voditeljice ovog projekta su članice Centra Jelena Kupsjak, Tina Pavlović i Marija Šarić. U njegovom izvođenju sudjeluju članovi/ce Centra Zlatko Bukač, Antonia Čirjak, Toni Grzunov, Stanka Ilić, Ivana Kovačević, Atila Lukić, Igor Margan, Ivan Pešut, Matko Sorić, Vedran Eškinja i Petra Kupsjak.

Istraživanje nastaje u suradnji sa Savjetom mladih Grada Zadra, kojima je istraživanje o mladima potrebno kako bi se postavio temelj za donošenje Gradskog programa djelovanja za mlade, a koji će biti u skladu s Nacionalnim programom djelovanja za mlade. Nacionalni program prvi puta je izrađen i donesen 2003. godine, a novi Nacionalni program za 2009.-2013. godinu nastavlja postavljati daljnje ciljeve i mjere kako bi se ustanovile potrebe i problemi mladih, poboljšao njihov društveni položaj i otvorile veće mogućnosti za njihovo aktivnije sudjelovanje u društvenom životu. Glavnu zadaću pri prepoznavanju potreba i problema mladih, međutim, imaju lokalne i regionalne samouprave koje su zadužene načiniti svoje programe djelovanja, a koje su utemeljene na pokazateljima potreba mladih koji ulaze u njihovu jurisdikciju.

Ovaj projekt je stoga organiziran u skladu s potrebama Savjeta mladih Grada Zadra te posljedično u skladu s Nacionalnim programom 2009.-2013. S obzirom na to, istraživanje obuhvaća mlade od 15 do 29 godina starosti na području grada Zadra te će njihove potrebe biti ispitane kroz sedam područja djelovanja:

1. obrazovanje i informatizacija
2. zapošljavanje i poduzetništvo
3. socijalna politika
4. zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje
5. aktivno sudjelovanje mladih u društvu
6. kultura mladih i slobodno vrijeme
7. mobilnost, informiranost i savjetovanje.

 

IZVJEŠTAJ ANKETNOG ISTRAŽIVANJA

IZVJEŠTAJ FOKUS GRUPE

 

Scroll to top