Zlatko bukač

OBRAZOVANJE

2018. Doktor humanističkih znanosti, smjer:: interdisciplinarne humanističke znanosti.

2012. Upisao poslijediplomski studij Humanističke znanosti, smjer: interdisciplinarne humanističke znanosti, na Sveučilištu u Zadru (Naslov teme disertacije: Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima).

2010. Magistar sociologije i engleskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru (mag.soc., mag.philol.angl.).

2008. Prvostupnik sociologije i engleskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru

PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA

Teorije diskursa, vizualna analiza, popularna kultura, teorije reprezentacije, politike različitosti, postmoderna književnost

DODATNE FUNKCIJE I ZADUŽENJA NA ODJELU ZA ANGLISTIKU

  • Odjelni administrator za MOZVAG
  • Web administrator Odjela

RADNO ISKUSTVO

Zaposlenje

2018 do danas – Odjel za anglistiku. Radno mjesto poslijedoktorand. Održavanje nastave iz kolegija Uvod u američku popularnu kulturu, Britanski studiji: Anglofone kulture, Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi 

2014 do danas – Odjel za anglistiku. Radno mjesto asistent. Održavanje seminara iz kolegija Postkolonijalni kontekst: Britanski studiji, Američka popularna kultura, Britanski studiji: Anglofone kulture, Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi i Vizualna kultura

2013 – Znanstveni novak na projektu ”Globalizacija i politika kulturne različitosti” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Voditeljica projekta dr.sc. Senka Božić-Vrbančić (Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru).

PUBLIKACIJE

2017 – ”Buoyant Hybridity in Wakanda: Analysis of Black Panther Graphic Novels” u: Jezik, knizevnost i popularna kultura (zbornik radova, priređivači Tijana Parezanovic, Valentina Budinčić, Danica B. Karić). Alfa BK univerzitet, Beograd. str. 193-204

2017 – ”Gender Representation in Superhero Comic Books: The Case of Ms Marvel” (koautorstvo sa Jelenom Kupsjak, mag. ethno, mag. soc.) u knjizi Theorising the Popular (urednik Michael Brennan). Cambridge Scholar Publishing. str. 150-166

2016 – ”The Marvel of the American Dream in The X-Men Graphic Novels and Comic Books” u:Working Papers in American Studies, Vol. 2. Hrvatsko udruženje za američke studije. str. 114-130 

URL: http://www.huams.hr/wpas 

2015 – ”Discourse Analysis of Croatian History Textbooks: Representation of National Minorities in Croatian Educational System” (koautorstvo sa Goranom Đurđevićem, mag. hist i archaeol.) u zborniku izabranih radova sa konferencije Balkan – war, peace and people, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedonija.

2013 – ”Reprezentacija heroina u video-igrama: Vizualna analiza fenomena Lare Croft” (koautorstvo sa Jelenom Kupsjak, mag. soc. et etno.) u Casca – Časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost, Broj 1, Godište 2, 2013. godina.

URL: http://www.journal.casca.org.rs/2013/12/24/reprezentacija-heroina-u-video-igrama-vizualna-analiza-fenomena-lare-croft/

2011 – ”Re-Thinking Social Capital” u [SIC] – Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Vol. No. 2, 2011

URL: http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=72

2010 – ”Konstruiranje hipermuškosti putem tijela u crnačkoj popularnoj kulturi: vizualna analiza naslovnica rap albuma” u [SIC] – Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Vol. No. 1, 2010

URL: http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=41

Javna i konferencijska izlaganja

2018 – Sudjelovanje i izlaganje na međunarodnoj konferenciji ”InASEA 2018” na Sveučilištu u Zadru. Održano izlaganje pod naslovom  ”Optimism in Exclusion – Simplifying Nation through Children’s Popular Culture ”.

2017 – Održao javno izlaganje na temu ”Povijest američkog stripa” u sklopu 2. Festivala stripa ”Zbirka 74” u organizaciji Gradske knjižnice Zadar. 

2017 – Sudjelovanje i izlaganje na međunarodnoj konferenciji  ”Supernatural Cities” u Limericku, Republika Irska (Limerick school of art and Design). održano izlaganje pod naslovom: ”Hybridity as utopia in Black Panther’s Wakanda”.

2015 – Održao javno izlaganje na temu ”Povijest američkog stripa:Mitovi o supejrunacima” u sklopu projekta ”Američki horizonti” u organizaciji Katedre za američke studije, Odjela za anglistiku, Sveučilišta u Zadru.

2015 – Sudjelovanje i izlaganje na radionici Američkih studija, održanoj na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u ogranizaciji Hrvatskog udruženja za američke studije. Održano izlaganje pod naslovom  ”The Marvel of Subverting the American Dream” (suradnik:  doc.dr.sc. Marko Lukić, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru).

2015 – Sudjelovanje i izlaganje na 11. međunarodnom kongresu jugoistočnih europskih studija u Sofiji. Održano izlaganje rada pod nazivom ”Visual analysis of History handbook covers in Croatia, Hungary and Bosnia and Herzegovina” (suradnik: Goran Đurđević,  mag.hist. et archaeol).

2015 – Sudjelovanje i izlaganje na međunarodnoj konferenciji Theorising the Popular, koja se održavala u Liverpoolu (Liverpool Hope University). Održano izlaganje rada pod naslovom ”Rise and fall and fall and rise of Carol Danvers: Visual and discourse analysis of female superhero Ms Marvel” (suradnica: Jelena Kupsjak, mag. soc. et ethno).

2013 – Sudjelovanje i izlaganje na Ljetnoj školi o politikama različitosti, održanoj na Odjelu za anglistiku (Sveučilište u Zadru). Održano izlaganje pod naslovom ”Captains of Difference and Infantile Citizens: Discourses on Difference in Popular Culture”

2013 – Održao javno izlaganje pod nazivom ”(Super)heroji američke popularne kulture” u sklopu projekta SF Week na Sveučilištu u Zadru

2013 – Održao izlaganje na međunarodnoj konferenciji The Balkan: People, Wars and Peace on the Occasion of the 100th Anniversary of The Balkan Wars na Sveučilištu Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedoniji. Tema rada je bila ”Discourse Analysis of Croatian History Textbooks: Representation of National Minorities in the Croatian Educational System” (suradnik: Goran Đurđević, mag. hist i archaeol.)

2012. Pozvano predavanje na kolegiju Iščitavanje kulture dr.sc. Senke Božić-Vrbančić na diplomskom studiju Odjela za anglistiku (Tema: Popularna kultura)

2012. Održano izlaganje na međunarodnoj konferenciji Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe u Varšavi (Warsaw University Library) pod imenom ”Violence, War and Endorphins: Children Popular Culture during Civil War in Croatia”

2012. Održao izlaganje s kolegom Ivanom Pešutom na međunarodnoj konferenciji ReThinking Humanities and Social Sciences: The Politics of Memory pod imenom ”Nostalgic Smile: The Role of CroArmy Chocolates in Articulation of National Identity”

2012. Javno predavanje ”Bolonja i studenti:prvih pet godina” u organizaciji Odbora za bolonjski proces Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru

2010. Održao izlaganje na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences: The Issue of the (Post)Other: Postmodernism and the Other pod imenom ”ReThinking Social Capital: World of Warcraft Players as the Other Gamers”

2010. Održao prezentaciju istraživanja „Discourses about the Balkans among MA students of Social Sciences and Humanities at the University of Zadar“ (suradnici: Jelena Kupsjak, Atila Lukić) na poslijediplomskom seminaru Divided Societies XIII; Structures and Emotions

2009. Održao predavanje s kolegom (Atila Lukić) u sklopu projekta SF Week na Sveučilištu u Zadru pod naslovom ”Space in Gotham City: Arkham Asylum”

2007. Održao predavanje s kolegom (Vedran Meter) u sklopu projekta SF Week na Sveučilištu u Zadru pod naslovom ”Anime”

Znanstveni i istraživački projekti

2016 – autor projekta Popularna kultura i socijalna uključenost. koji se održavao od 2. studenoga do 13. prosinca 2016. godine  u Centru za kulturu Trešnjevka, Zagreb (interdisciplinarni projekt s ciklusom od 6 predavanja u kojem su participirali profesori sa Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci). Opširnije: http://www.cekate.hr/sociokulturni-odjel/popularna-kulturu-i-socijalna-ukljucenost/

2012 – danas Član uredništva online znanstvenog časopisa [SIC] – Časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje. Opširnije: http://www.sic-journal.org/

2013 – 2014- član projektnog tima projekta B.hive Eko Zadra (projekt financiran u sklopu IPA IV Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Europske Unije)

2010. – 2014 – Organizacijski odbor međunarodne konferencije Re-Thinking Humanities and Social Sciences koja se održava na Sveučilištu u Zadru u rujnu http://rhssconference.com/

2014 – Član projektnog tima na Istraživanju o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog prostora u gradu Zadru pri Centru za društveno-humanistička istraživanja

2011 – Suradnik na Istraživanju o potrebama mladih u gradu Zadru, zajedničkom projektu Centra za društveno-humanistička istraživanja i Savjeta mladih Grada Zadra (izrada izvještaja o provedenom kvalitativnom istraživanju, fokus grupe, u sklopu istraživanja s kolegom Ivanom Pešutom)

Članstva u organizacijama i udrugama

2018-danas. Član Nadzornog odbora HUAmSa

2013 – danas. Član HUAmSa — Hrvatskog udruženja za američke studije

2012 – danas. Član uredništva znanstvenog časopisa [SIC] – Časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje. Opširnije: http://www.sic-journal.org/

2011 – danas. Predsjednik Centra za društveno-humanistička istraživanja

2013. Član Senata Sveučilišta u Zadru kao predstavnik znanstvenih novaka

2009 -2012 Član Savjeta mladih Grada Zadra

2009 – 2010 Predsjednik Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru

2008 -2010 Tajnik kluba studenata/ica sociologije Antifjaka

2008 – 2010 Član Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za anglistiku

2007 – 2010 Član Povjerenstva za financiranje studentskih projekata, programa i drugih studentskih aktivnosti

2006 -2010 Član Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru kao predstavnik studenata/ica Odjela za anglistiku

2009. Član Povjerenstva za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Zadru

POSEBNE NAGRADE I PRIZNANJA

2016. Financiranje projekta Popularna kultura i socijalna uključenost od strane Grada Zagreba.

2010. Dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru

Scroll to top