Zlatko Bukač

Kontakti:
e-mail: zlatko.bukac@cdhi.hr
mob: +385989019661

OBRAZOVANJE
2012. Upisao poslijediplomski studij Humanističke znanosti, smjer: interdisciplinarne
humanističke znanosti, na Sveučilištu u Zadru (Naslov teme disertacije: Analiza diskursa
različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima).
2010. Magistar sociologije i engleskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru (mag.soc.,
mag.philo.angl.).
2008. Prvostupnik sociologije i engleskog jezika i književnosti na Sveučilištu u Zadru
PODRUČJA ZNANSTVENOG INTERESA
Teorije diskursa, vizualna analiza, popularna kultura, teorije reprezentacije, politike različitosti, postmoderna književnost

RADNO ISKUSTVO
Zaposlenje
2014 – Odjel za anglistiku. Radno mjesto: asistent. Održavanje seminara iz kolegija Postkolonijalni kontekst: Britanski studiji,  Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi, Američka popularna kultura, Britanski studiji: Anglofone kulture i Vizualna kultura
2013 – Znanstveni novak na projektu ”Globalizacija i politika kulturne različitosti” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Voditeljica projekta dr.sc. Senka Božić-Vrbančić (Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru).
Javna izlaganja
2015 – Sudjelovanje i izlaganje na radionici Američkih studija, održanoj na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog udruženja za američke studije. Održano izlaganje pod naslovom  ”The Marvel of Subverting the American Dream” (suradnik:  doc.dr.sc. Marko Lukić, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru).
2015 – Sudjelovanje i izlaganje na 11. međunarodnom kongresu jugoistočnih europskih studija u Sofiji. Održano izlaganje rada pod nazivom ”Visual analysis of History handbook covers in Croatia, Hungary and Bosnia and Herzegovina” (suradnik: Goran Đurđević,  mag.hist. et archaeol).
2015 – Sudjelovanje i izlaganje na međunarodnoj konferenciji Theorising the Popular, koja se održavala u Liverpoolu (Liverpool Hope University). Održano izlaganje rada pod naslovom ”Rise and fall and fall and rise of Carol Danvers: Visual and discourse analysis of female superhero Ms Marvel” (suradnica: Jelena Kupsjak, mag. soc. et ethno).
2013 – Sudjelovanje i izlaganje na Ljetnoj školi o politikama različitosti, održanoj na Odjelu za anglistiku (Sveučilište u Zadru). Održano izlaganje pod naslovom ”Captains of Difference and Infantile Citizens: Discourses on Difference in Popular Culture”
2013 – Održao javno izlaganje pod nazivom ”(Super)heroji američke popularne kulture” u sklopu projekta SF Week na Sveučilištu u Zadru
2013 – Održao izlaganje na međunarodnoj konferenciji The Balkan: People, Wars and Peace on the Occasion of the 100th Anniversary of The Balkan Wars na Sveučilištu Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedoniji. Tema rada je bila ”Discourse Analysis of Croatian History Textbooks: Representation of National Minorities in the Croatian Educational System” (suradnik: Goran Đurđević, mag. hist i archaeol.)
2012. Pozvano predavanje na kolegiju Iščitavanje kulture dr.sc. Senke Božić-Vrbančić na diplomskom studiju Odjela za anglistiku (Tema: Popularna kultura)
2012. Održano izlaganje na međunarodnoj konferenciji Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe u Varšavi (Warsaw University Library) pod imenom ”Violence, War and Endorphins: Children Popular Culture during Civil War in Croatia”
2012. Održao izlaganje s kolegom Ivanom Pešutom na međunarodnoj konferenciji ReThinking Humanities and Social Sciences: The Politics of Memory pod imenom ”Nostalgic Smile: The Role of CroArmy Chocolates in Articulation of National Identity”
2012. Javno predavanje ”Bolonja i studenti:prvih pet godina” u organizaciji Odbora za bolonjski proces Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru
2010. Održao izlaganje na međunarodnoj konferenciji Re-Thinking Humanities and Social Sciences: The Issue of the (Post)Other: Postmodernism and the Other pod imenom ”ReThinking Social Capital: World of Warcraft Players as the Other Gamers”
2010. Održao prezentaciju istraživanja „Discourses about the Balkans among MA students of Social Sciences and Humanities at the University of Zadar“ (suradnici: Jelena Kupsjak, Atila Lukić) na poslijediplomskom seminaru Divided Societies XIII; Structures and Emotions
2009. Održao predavanje s kolegom (Atila Lukić) u sklopu projekta SF Week na Sveučilištu u Zadru pod naslovom ”Space in Gotham City: Arkham Asylum”
2007. Održao predavanje s kolegom (Vedran Meter) u sklopu projekta SF Week na Sveučilištu u Zadru pod naslovom ”Anime”
Znanstveni i istraživački projekti
2012.- danas Član uredništva online znanstvenog časopisa [SIC] – Časopisa za književnost,
kulturu i književno prevođenje. Opširnije: http://www.sic-journal.org/
2013 – 2014.- član projektnog tima projekta B.hive Eko Zadra (projekt financiran u sklopu IPA
IV Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Europske Unije)
2010. – 2014. Dio organizacijskog tima međunarodne konferencije Re-Thinking Humanities
and Social Sciences koja se održava na Sveučilištu u Zadru u rujnu http://rhssconference.com/
2014. Član projektnog tima na Istraživanju o percepciji osobne sigurnosti, policije i javnog
prostora u gradu Zadru pri Centru za društveno-humanistička istraživanja
2011. Suradnik na Istraživanju o potrebama mladih u gradu Zadru, zajedničkom projektu
Centra za društveno-humanistička istraživanja i Savjeta mladih Grada Zadra (izrada izvještaja
o provedenom kvalitativnom istraživanju, fokus grupe, u sklopu istraživanja s kolegom
Ivanom Pešutom)
Članstva u organizacijama i udrugama
2013. – danas. Član HUAmSa — Hrvatskog udruženja za američke studije
2012. – danas. Član uredništva znanstvenog časopisa [SIC] – Časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje. Opširnije: http://www.sic-journal.org/
2011. – danas. Predsjednik Centra za društveno-humanistička istraživanja
2013. Član Senata Sveučilišta u Zadru kao predstavnik znanstvenih novaka
2009.-2012. Član Savjeta mladih Grada Zadra
2009.-2010. Predsjednik Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru
2008.-2010. Tajnik kluba studenata/ica sociologije Antifjaka
2008.-2010. Član Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za anglistiku
2007-2010. Član Povjerenstva za financiranje studentskih projekata, programa i drugih
studentskih aktivnosti 2006-2010. Član Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru kao
predstavnik studenata/ica Odjela za anglistiku
2009. Član Povjerenstva za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Zadru
POSEBNE NAGRADE I PRIZNANJA
2010. Dobitnik Rektorove nagrade Sveučilišta u Zadru
PUBLIKACIJE

2017 – ”Buoyant Hybridity in Wakanda: Analysis of Black Panther Graphic Novels” u: Jezik, knizevnost i popularna kultura (zbornik radova, priređivači Tijana Parezanovic, Valentina Budinčić, Danica B. Karić). Alfa BK univerzitet, Beograd. str. 193-204

2017 – ”Gender Representation in Superhero Comic Books: The Case of Ms Marvel” (koautorstvo sa Jelenom Kupsjak, mag. ethno, mag. soc.) u knjizi Theorising the Popular (urednik Michael Brennan). Cambridge Scholar Publishing. str. 150-166

2016 – ”The Marvel of the American Dream in The X-Men Graphic Novels and Comic Books” u:Working Papers in American Studies, Vol. 2. Hrvatsko udruženje za američke studije. str. 114-130

URL: http://www.huams.hr/wpas 

2015 – ”Discourse Analysis of Croatian History Textbooks: Representation of National Minorities in Croatian Educational System” (koautorstvo sa Goranom Đurđevićem, mag. hist i archaeol.) u zborniku izabranih radova sa konferencije Balkan – war, peace and people, Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedonija.
2013 – ”Reprezentacija heroina u video-igrama: Vizualna analiza fenomena Lare Croft” (koautorstvo sa Jelenom Kupsjak, mag. soc. et etno.) u Casca – Časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost, Broj 1, Godište 2, 2013. godina.

2011 – ”Re-Thinking Social Capital” u [SIC] – Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Vol. No. 2, 2011
URL: http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=72
2010 – ”Konstruiranje hipermuškosti putem tijela u crnačkoj popularnoj kulturi: vizualna analiza naslovnica rap albuma” u [SIC] – Časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, Vol. No. 1, 2010
URL: http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=41

Leave a Reply